Albeco Elżbieta Małyszka oferuje pełen zakres rozwiązań wspomagających zarządzanie w firmach o różnym profilu działalności. Jest partnerem w zakresie komputeryzacji, serwisu i doradztwa w wielu firmach. EM Albeco Elżbieta Małyszka to także autoryzowany dystrybutor oprogramowania: księgowego, finansowego, kadrowego.

  

 


 

          Perseus                        profinn                    insert                                peu                                 płatnik