Moduł korespondencji seryjnej

Moduł pozwala na zdefiniowanie wzorów pism i wydrukowanie ich dla wybranych adresatów. Obsługę korespondencji seryjnej można podzielić na trzy etapy: 

1. Zdefiniowanie książki adresowej – Bazę adresową można tworzyć na podstawie danych zawartych w rejestrze kontrahentów lub w wykazie uzupełniającym. Rejestr kontrahentów i wykaz uzupełniający są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu. Natomiast definiowana książka adresowa jest przypisana indywidualnie do użytkownika. Dzięki temu korzystający z korespondencji seryjnej mogą tworzyć książki adresowe bez obawy zakłócenia pracy innemu użytkownikowi systemu. 

2. Zdefiniowanie wzorów pism – Użytkownik ma możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów ( treści). W tej chwili program dopuszcza max. 99 wzorów. Zasady definiowania są podobne jak w przypadku wezwań do zapłaty czy odsetek. System sam określa numer kolejny wzoru, natomiast pola, wyróżnik oraz opis dokumentu są uzupełniane przez użytkownika i pozwalają na szybkie znalezienie dokumentu lub wyświetlenie tylko dokumentów określonego rodzaju (funkcje znajdą pismo, znajdą następne, filtr). Wykaz wzorów dokumentów jest dostępny dla wszystkich użytkowników systemu. 

3. Wygenerowanie pism wg wybranego wzoru adresowanych do wybranych firm/osób – Funkcja generuje dokumenty wg wybranego wzoru, zaadresowane do firm/osób zaznaczonych na liście adresatów. Przed przystąpieniem do drukowania należy uzupełnić dane o własnej firmie, zaznaczyć odpowiednich adresatów oraz wybrać informacje jakie mają się drukować w nagłówku (wydruki do HTML) lub stopce pisma.