Moduł Raportów Kasowych

Umożliwia wystawianie dokumentów kasowych KP i KW, rejestrację wypłat na podstawie dokumentów źródłowych.

Automatycznie tworzy raport kasowy przy czym możliwy jest wariant z pełną dekretacją. Na podstawie danych zawartych w module można automatycznie wygenerować dokument księgowy. Moduł posiada dodatkowy system zabezpieczeń uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.